UBYTOVACÍ ŘÁD

 • Ubytován může být pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti. Host bude zapsán do evidence ubytovaných.
 • Při zahájení ubytování bude hostovi předán klíč od vstupních dveří. Host je povinen tento klíč zabezpečit tak, aby se nedostal ke třetím osobám či nemohl být jinak zneužit neoprávněnými osobami. Host odpovídá za klíč od pokoje a vstupních prostor. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit 500,- Kč za každou vložku, kterou bude muset provozovatel vyměnit.
 • Obsazování pokojů bude provedeno dle počtu lůžek. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod. Poslední den pobytu host uvolní pokoj, nejpozději do 10:00 hod. Neučiní-li tak, provozovatel je oprávněn účtovat pobyt na další den. Pokud to provoz dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.
 • Za ubytování platí host při příjezdu nebo při odjezdu dle platného ceníku nebo předem dohodnutou cenu. Platbu lze provést pouze hotově.
 • Po objektu se host pohybuje pouze v domácí obuvi (přezůvkové obuvi).
 • V celém objektu je zakázáno kouřit a používat otevřeného ohně.
 • V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 • V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 • Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách chalupy jen se souhlasem majitele. Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele. Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.).
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech chalupy, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u chalupy. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm.
 • Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má provozovatel objektu právo ubytování zrušit bez náhrady.
 • Ubytovací řád je pro všechny hosty veřejně přístupný.
 • Objednavatel při přihlášení a zaplacení pobytu bere tento ubytovací řád na vědomí a souhlasí s ním.

Tento ubytovací řád je platný od 1.8.2019 (do odvolání)